OZ M-VITAL-V.I.P.

Náš príbeh

Staroba je neodmysliteľnou súčasťou ľudského života. Prináša so sebou zmeny biologických funkcií, psychické zmeny, ale i sociálne. Tieto zmeny často vedú k strate samostatnosti, k odkázanosti na pomoc inej osoby, najčastejšie rodinných príslušníkov. Niekedy sa človek ocitne na sklonku života úplne sám, rodinné väzby úplne chýbajú, prípadne rodinní príslušníci nemôžu, alebo nie sú schopní z rozličných príčin poskytnúť seniorovi starostlivosť, akú potrebuje. A vtedy hľadá odpoveď na otázku: "Ako ďalej, kam ísť, kto sa o mňa postará ?"

Prirodzene každý človek túži starobu prežívať tam, kde vyrástol, kde žil vo svojom produktívnom veku, teda v dôverne známom domácom prostredí. Často však už nie je schopný existovať sám a nie sú možnosti riešiť situáciu v rámci rodiny, ani opatrovateľskou službou. Jednou z možností ako dôstojne prežiť toto obdobie "jesene života" je pobyt v zariadení sociálnych služieb. Presťahovať sa tam však niekedy znamená toľko, ako presadiť starý strom. Prežiť jeseň života v neznámom prostredí, s veľkým množstvom cudzích ľudí podobných osudov nie je lákavou predstavou. Možno aj z toho dôvodu je v poslednej dobe v zvýšenej miere dopyt po malých zariadeniach s nízkym počtom obyvateľov, kde sa starší človek rýchlejšie zoznámi s novým prostredím, skôr spozná a ľahšie si zapamätá menší počet klientov a zamestnancov, a tým sa aj ľahšie aklimatizuje na nové životné podmienky.