— KTO SME —

OZ M-VITAL-V.I.P. poskytuje sociálne služby podľa § 35 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších platných právnych predpisov v zariadení pre seniorov s názvom Zariadenie sociálnych služieb KRÁSNA s kapacitou 20 osôb.