— MANAŽMENT A PERSONÁL —

Riaditeľka zariadenia: PhDr. Ivana Nežerná