NÁŠ PRÍBEH


 "Malé" zariadenie zároveň umožňuje vytvárať a udržiavať komornejšie prostredie a rodinnú atmosféru, ale najmä individuálny prístup ku každému klientovi. Jedným z takýchto zariadení je aj nami novovybudované Zariadenie sociálnych služieb Krásna, nachádzajúcej sa 3 km od okresného mesta Rimavská Sobota, s kapacitou 20 miest. V blízkej budúcnosti si tu svoj domov nájde 20 seniorov.


Keďže naše malé zariadenie funguje len od 09.08.2021 a poskytuje už spomínanú službu, nechceme aby tu zastala "doba". V blízkej budúcnosti sa  budeme snažiť o rozvíjanie ďalších služieb ako poskytovanie stravy dôchodcom z blízkeho okolia, opatrovateľská služba či prepravná služba. Chceme vybudovať priestor aj pre rodinných príslušníkov, ktorí čas so svojim rodičom, starým rodičom môže stráviť v záhrade zariadenia s využitím rôznych aktivít, letného kina, posedia pri jazierku či hry s vnúčatami, pravnúčatami pri hojdačkách a podobne.